Bestyrelsesmøde der 23/9 04 ved Peter Mikkelsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Ansøgning af støtte via folkeoplysningen

3. Optagelsespapirer og køb af domænenavn

4. Status over Maritime Drømme (hvis der er nyt)

5. Forberedelse af sæsonåbning den 13/11

6. Runden

 

Referat

Afbud fra Christian.

ad.1 Intet at tilføje.

ad.2 Gennemgang og udformning af Bodila flotte oplæg om opstartsstøtte fra folkeoplysningen. Bodil indsender ansøgningen.

ad.3 Christians elegante forslag til optagelsespapir forsynes med plads til øvrige familiemedlemmer af Mona. Hun trykker 50 eks. Disse udsendes til medlemmerne sammen med indbydelsen til sæsonstart i roklubbens lokaler d. 13/11.

ad.4 Leo fremlagde nye tegninger med nye placeringer af feriehotel og ferieboliger. Vi konkluderede, at de fremmer bygningen af vore ønskede lokaler.

ad.5 Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4/11 kl. 16.30 i roklubbens lokaler. Leo aftaler med roklubbens formand. På dette møde aftaler vi de endelige    detaljer ang. sæsonåbningen. Hver især skal tænke på, hvad indholdet i dette arrangement skal være.

Christian udsender på hjemmesiden en indbydelse til medlemmerne vedrørende d. 13/11. Så kan de allerede nu plotte den ind i kalenderen.

ad.6 Intet at tilføje.

Mvh. Peter.          Retur