Bestyrelsesmøde der 12/4 05 ved Peter Mikkelsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Opfølgning af starttilskud fra folkeoplysningsudvalget

3. Evt. nyt om husbåd.

4. Samarbejde med Skive Roklub

5. Sommeraktiviteter

6. Runden

Evt. næste møde

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 12/4 05

Til stede: Leo, Christian og undertegnede. Afbud: Bodil og Mona

ad 1 Intet at tilføje

ad 2 Drøftelse af anskaffelser med afsæt i det oprindelige ansøgningsmateriale til folkeoplysningsudvalget. Emnet tages op senere inden køb

ad 3 Ifølge Leos oplysninger kan husbåden placeres ud for Marienlyst strand. Amtets indsigelse kan ikke hindre denne placering. Emnet drøftes netop dags dato i kommunens ek-udvalg. Det bliver meget interessant at erfare udvalgets videre udspil.

ad 4 Undertegnede kontakter Roklubbens formand Bjarne Linneberg for at oprette en ordning, hvorefter interesserede viskimedlemmer kan få en nøgle til individuel brug.

d 5 Christian udformer en indbydelse til et sommerbadetræf ved Lyby strand en søndag i maj kl. 16.00. Afhængig af antallet af deltagere beslutter vi, om klubben skal afholde flere lignende arrangementer hen over sommeren. Dog friholdes juli og august for klubaktiviteter. Ved samme lejlighed afholdes evt. et kort bestyrelsesmøde. Ellers indkaldes der til bestyrelsesmøde efter behov.

ad 6 Intet at tilføje

Mvh. Peter 

ad.6 Intet at tilføje.

Mvh. Peter.          Retur