Hermed følger referat fra bestyrelsesmødet i viski d. 8/11 - 06:
 
Alle mødt.
 
Ad 1. Der bringes et billede af klubflaget ledsaget af Ingelises forklarende tekst på hjemmesiden.
 
Ad 2. Leo udfærdiger et forslag til ansøgning stilet til erhvervs- og kulturudvalget angående moderniseringsplanerne. Bjarne
         Linneberg fra roklubben kontaktes og informeres i samme anledning.
         Undertegnede inviterer Erik Preisler, formand for SIF - til fredagsbadning, således at han på stedet kan få et indblik
         i de reelle forhold. Det bør give et godt fundament for videre behandling.
 
Ad 3. Bodil starter i samarbejde med Christian opdatering af medlemslisten plus medfølgende indbetaling af kontingent.
         Endvidere opfordres medlemmerne til på " kø-fredage" efter fællessamling at rotere mellem sauna og badning. Det   
         kan mindske trykket på saunaen. Ellers glæde over den store tilslutning og hensynsfuldhed!
 
Ad 4. Bodil er primus motor i julearrangementet og uddeler diverse opgaver.
         Leo undersøger, om udflugten til hans sommerresidens i Klitmøller kan flyttes. Endelig plan følger - se hjemmesiden.
 
Runden. Bodil og undertegnede deltager i SIF- møde vedrørende nye regler i den kommende storkommune.
             "Christianometeret" er for lille. Christian forstørrer oversigtstavlen af hensyn til nye medlemmer.
             Drøftelse af nye arrangementer. Foreløbig på idéplanet.
             Sonderinger omkring sikring af vandkvaliteten.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17/1 - 07 kl. 16.30 hos undertegnede.
 
Med viski-hilsen,Peter.