Hermed følger referatet fra bestyrelsesmødet afholdt d. 17/1 - 08:
 
 
Alle mødt
 
Ad 1. Intet at tilføje
 
Ad 2. Bodil redegjorde for de af hende indsendte oplysninger vedrørende aktivitetstilskud fra kommunen.
         Endvidere gennemgik hun regnskabet.
 
Ad 3. Bodil forelagde medlemssituationen her ved overgangen mellem det nye og det gamle år. Netop på denne tid
         uddeles opkrævninger af kontingent.
 
Ad 4. De praktiske opgaver i forbindelse med de kommende arrangementer blev fordelt.
 
Runden: Ingelise minder om, at "Vagten" skal huske de pligter, der følger med den tjans.
             Bestyrelsen rengør og spuler saunaen fredag d. 22/2 efter badning.
 
Intet at tilføje til evt.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Leo Rasmussen, Vestergade 4,  ONSDAG d. 20/2 kl. 16.30.
 
 
- med Viski-hilsen, Peter Mikkelsen.
 
Skive d. 18/1 - 08.