Dagsorden

1. godkendelse af referat

2. forberedelse af generalforsamlingen

3. samarbejde med roklubben ang. modernisering

4. medlemssituationen

5. fremtidige klubarrangementer

Runden

Evt. og næste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet i VISKI d. 31/1 - 06

 
ad 1. Intet at tilføje
 
ad 2. Generalforsamlingen blev planlagt og opgaver fordelt
 
ad 3. Moderniseringen blev gennemgået via Christians tegninger. Leo undersøger forretningsgangen i det kommunale system
 
ad 4. Bodil orienterede om medlemssituationen og arbejdet med fordeling af de nye kontingentopkrævninger
 
ad 5. Bestyrelsen vurderer, at der er tilslutning til ca. et klubarrangement om måneden. I marts vil vi forsøge os med måneskinsbadning
 
ad Runden.  Christian gennemgik væsentlige punkter fra et formandsmøde i SIF
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13 marts hos undertegnede kl. 16.30.
 
Vagtplan:
 
fredag d. 3 febr. Leo
søndag d. 5 febr. Mona og Christian
fredag d.10 febr. Peter
søndag d. 12 febr. Peter
fredag d. 17 febr. Christian
søndag d. 19 febr. Christian
fredag d. 24 febr. generalforsamling
søndag d. 26 febr. Bodil
fredag d. 3 marts Peter
søndag d. 5 marts Leo 
PS: Løber man ind i problemer med dækning, spørger man naturligvis hinanden.
 
- med VISKI-hilsen, Peter.