Rreferat fra bestyrelsesmødet den 3/10 - 06:
 
 Alle mødt.
 
ad 1. Ingelise har fremstillet et elegant og flot flag til stumtjeneren James.
Det fremvises på første badedag fredag den 6. okt.
 
ad 2. Christian redegjorde for renoveringssituationen i roklubben. Tegningerne ligger nu hos
Skive Kommune til videre bearbejdning, nærmere bestemt hos Justus Clemmensen,
der som bekendt er vores kontaktperson i den tekniske forvaltning.
Undertegnede kontakter Bjarne Linneberg for at høre nærmere om roklubben har nyt at berette
om kloakeringsskaden i omklædningsrummene og den fremtidige stategi i vores fælles bestræ-
belser for renovering af sauna og omklædningsfaciliteterne.
Leo kontakter Justus Clemmensen og Bjarne Linneberg angående opsætning af et ur til indstilling
af varmeregulering i saunaen.
 
ad 3. Bodil gennemgik den glædeligt stigende medlemsliste.
 
ad 4. Nedenstående er den foreløbige arrangementsplan for den kommende sæson. 
Der kan forekomme ændringer undervejs.
 
            November: 
            Udflugt til Klitmøller med badning i Vesterhavet og efterfølgende besøg hos 
            Leo Rasmussen og familie.
            December: Den 22. sild med øl og snaps.
            Januar: Søndagskaffe.
            Februar: Den 18. fastelavnfest med roklubben.
            Februar: Den 23. generalforsamling
            Marts: Måneskinsbadning.
            April: Fugletur med Steen Nielsen.
 
ad 5. Påsætning af "vagter":
 
            Oktober:
                        8 Bodil
                       13 og 15 Peter
                       20 og 22 Ingelise
                       27 og 29 Christian
            November:
                        3 og 5 Leo
                       10 og 12 Bodil
                       17 og 19 Ingelise
                       24 og 26 Christian
            December:
                        1 og 3 Peter
                        8 og 10 Leo
                       15 og 17 Bodil
                       22 og 24 Christian
                       29 og 31 Ingelise
 
Intet at tilføje til Runden og evt.
 
Næste møde er fastsat til d. 8/11 kl. 16.30 hos undertegnede.
 
Med VISKI-hilsen, Peter.