Hermed følger referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 8/3 - 07:
 
 
Afbud fra Leo.
 
ad 1 Intet at tilføje
 
ad 2 Bodil redegjorde for medlemssituationen. Medlemmerne er flinke med opbakning vedrørende praktiske forhold
som kontingentindbetaling, adresseændring etc. Bodil har overført penge til SIS og roklubben ifølge aftale.
 
ad 3 Leo arrangerer møde med Kaj Ove Madsen, roklubben og Viski. Hensigten med mødet er en yderligere orientering
om Kaj Ove Madsens udvidelsesplaner i hotelbyggeriet på havnen. Endvidere ses der på muligheden af et evt.samarbejde
 af en eller anden art.
Undertegnede kontakter Bjarne Linneberg for at foreslå et møde mellem roklubben og Viski umiddelbart efter ovennævnte
møde med Kaj Ove Madsen. Her er indholdet en fælles ansøgning til SIS angående modernisering af sauna - og
omklædningsfaciliteter i lighed med forrige år. 
  
Drøftelse af mulige emner til materialeønsker til SIS. Tænketid til næste bestyrelsesmøde.
 
ad 4 Christian forespørger ved fredagsbadningen, om der er mulige medlemmer til deltagelse i årsmøde for
vinterbaderklubber i Danmark. Der blev gennemgået fordele og ulemper ved den tilsendte anvendelse af lånefond
i Århus. Muligheden gemmes til evt. senere brug.
 
ad 5 Undertegnede kontakter vores ølekspert for nærmere aftale for et arrangement i april. Ingelise og Bodil vil
sørge for det kulinariske, mens Christian udformer indbydelsen.
 
Intet at tilføje til Runden og evt.
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes TORSDAG d. 19 april kl. 16.30 hos undertegnede.
 
 
Med VISKI - hilsen, Peter.