VISKI

FAQ

Kunne du tænke dig at blive medlem af VISKI, skal du tilmelde dig til en af klubbens ‘INTRO TIL VINTERBADNING’-arrangementer. Her vil du have mulighed for at prøve vinterbadning og får information om klubben. Tilmelding til intro-arrangementer her.

Tidspunkter
Gæster og eksterne arrangementer er velkomne alle dage, dog undtaget:
Tirsdage og torsdage fra kl. 07.00 til 09.00.
Fredage fra kl. 14.00 til 17.00.
Søndage fra kl. 07.00 til kl. 09.00.
Saunaen kan endvidere være optaget af saunagus-arrangementer. Se aktivitetskalenderen.
Det er ikke tilladt at medtage gæster til gus-arrangementer.

Personlige gæster (1 gæst)
Som medlem kan man invitere en gæst, som kan prøve at vinterbade. Man kan kun invitere én gæst ad gangen.

Gæstekort koster kr. 25,- som betales via MobilePay 911711 på dagen inden gæsten medbringes.
Skriv venligst “GÆST” og gæstens navn, i kommentarfeltet, inden du swiper færdig på MobilePay.

Vi henstiller til, at hvert medlem begrænser antallet af gange der medbringes en gæst og at ordningen ikke udnyttes uhensigtsmæssigt.

Den der invitere en gæst er ansvarlig for, at klubbens vedtægter og bestemmelser overholdes, og at lokalerne forlades som de er modtaget.

Tidspunkter
Gæster og eksterne arrangementer er velkomne alle dage, dog undtaget:
Tirsdage og torsdage fra kl. 07.00 til 09.00.
Fredage fra kl. 14.00 til 17.00.
Søndage fra kl. 07.00 til kl. 09.00.
Saunaen kan endvidere være optaget af saunagus-arrangementer. Se aktivitetskalenderen.

Eksterne arrangementer (mere end 1 gæst)
Det er muligt for medlemmer at arrangere eksterne arrangementer (for venner, kollegaer, familie m.v.).

Alle arrangementer koordineres med en af bestyrelsen udvalgt person (pt. Birthe K. Andersen på mail bikan2009@hotmail.com ) og alle arrangementer fremgår af aktivitetskalenderen (med ansvarligt medlem, tidsrum og antal).

Varigheden af et arrangement i saunaen begrænses til en time inkl. omklædning. Herefter kan klubhuset anvendes i halvanden time.

(Husk VISKI’s øvrige medlemmer altid er velkommen til at bruge saunaen selvom der gennemføres et eksternt arrangement).

Prisen for et arrangement er kr. 300, som betales på mobilePay 911711 til klubben.

Betaling skal ske umiddelbart efter aftalens indgåelse. Ellers forbeholder vi os retten til at aflyse arrangementet.

Der skelnes mellem skoleklasse arrangementer og andre eksterne arrangementer.
Skolearrangementer kan kun gennemføres i ”skoletiden” og ikke fredag efter kl. 13.30.

Antallet af andre eksterne arrangementer begrænses til to om ugen og maks. et pr. dag.

Kontakt os i god tid, hvis du ønsker at afholde et arrangement, og mindst en uge før!

Den der invitere er ansvarlig for, at klubbens vedtægter og bestemmelser overholdes, og at lokalerne forlades som de er modtaget.

Dette indebærer:

– at der skiftes skraldepose i forrummet til saunaen (og klublokalet hvis dette bruges).
– at der svabes i saunabygningen og i omklædningsrummene
– at opvaskemaskinen tændes
– at glemte sager samles.
 
Det er ikke muligt at afholde polterabend el.lign. i vores sauna/klublokale.
 
Ved spørgsmål, så kontakt den arrangementsansvarlige.

Vi bader i Skive Fjord. Vi har lokaler ved Strandtangen – som vi deler med Skive Windsurfingklub. Her er omklædnings- og baderum, samt et dejligt klublokale, hvor vi kan samles. Vi har fået lavet en bademole ud i fjorden for enden af sjægtebroen, et sted, hvor det bliver hurtigt dybt, og bunden er god. Umiddelbart herved har vi en ny dejlig sauna, som blev indviet i efteråret 2020 med 40 komfortable siddepladser og som har en fantastisk udsigt over fjorden.

Adressen er:
Strandvejen 38, 7800 Skive.

BAD OG OMKLÆDNING
I denne bygning tænder og slukker lyset automatisk.

KLUBLOKALET
De firkantede lamper i loftet styres af den lille runde kontakt.
Et hurtigt tryk, tænder og slukker.
Når lyset er tændt, kan det reguleres op og ned.
Dette gøres ved at holde knappen inde.
Når den holdes inde kan man se, om det går op eller ned.
Slippes og holdes igen, går det den anden vej.

Kroneafbryderen nedenunder tænder lyset i køkkenet.
Den ene er til lyset under skabene.
Den anden er til lyset i loftet.
Når lokalerne forlades slukkes alt lys også det udvendige.

VED KLUBLOKALET
Den udvendige bruser er placeret på bagsiden af omklæd­ningsbygningen. Bruseren er med varmt vand, begræns derfor forbruget.

Tryk på kontakten, der sidder til venstre for døren til herrernes omklædningsrum. Hermed kan bruseren anvendes i en periode. Indikator er lys i lampen ved bruseren.Der er to drejbare brusehoveder. Man kan således bade én til to ad gangen.

Et tryk på den elektriske kontakt på væggen giver vand i 15 sekunder. Brug maks. 2 x 15 sekunder, da der er begrænsede mængder af det varme vand. Bruseren tager varmt vand fra herrernes varmtvandsbeholder.VED SAUNABYGNINGEN

Bruseren er placeret bag afskærmningen ved indgang til forrummet. Bruseren er med koldt vand.

Tryk på knappen og vandet vil løbe et antal sekunder.

Låsene ved dørene til klublokale, omklædning og sauna er elektroniske. For at åbne tastes koden (fire cifre) efter fulgt af #. Når der høres et “bib” kan døren åbnes. Døren låses automatisk når den lukkes. Døren kan til enhver tid åbnes indefra uden kode.

Du får en dørkode ved indmeldelse. Koden må under ingen omstændigheder deles med andre.
Hvert år efter kontingentfornyelse udsendes ny kode.

Du kan købe øl, sodavand og vin i klubhuset.
 

Priserne er:

Hancock øl og Sport-cola, kr 10,-
Hancock sodavand, kr. 5,-
Vin kr 50,-
Betal til Mobilepay: 91 17 11.
 
Husk at skriv i beskeden hvad du betaler for.
Det koster kr 0.75 pr. transaktion – så gå gerne sammen ved køb i klubben.
 
GLASFLASKER MÅ IKKE MEDBRINGES I SAUNAEN.