VISKI

Kategorier
Nyheder

Generalforsamling 2024

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 18.00 i Sejlklubbens lokaler ovenpå Restaurant Ballast.

Efter generalforsamlingen vil VISKI være vært for en let anretning.

Tilmelding er nødvendig af pladshensyn, og til bespisning.
Tilmelding senest d. 4. februar 2024

Forslag der ønskes til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen snarest og ikke senere end d. 18. februar 2024. Forslag formuleres så der kan stemmes JA eller NEJ.

Tentativ dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet forelægges af kassereren.
 4. Indkomne forslag (p.t.):
  1. (Bestyrelsen) Medlemsloft løftes til omkring 900 medlemmer.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsens foreslår uændret kontingent på kr. 500,-/år
 6. Valg af bestyrelsen.

  Følgende er på valg:
  1. Birthe
  2. Lotte
  3. + afløser for Carsten Jensen (udtrådt)
  4. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for et år.
  5. Valg af en revisor for to år og en suppleant for et år.
 7. Eventuelt.

  Bestyrelsen ønsker at drøfte:
  1. – Ambitionsniveau for 20 års jubilæumsfest (november 2024).
  2. – Etablering af et håndværkerteam til støtte for “pedel” Lars.

Med venlig VISKI-hilsen
Michael Queck